Regeerakkoord vol perspectief voor Fryslân

Extra geld voor infrastructuur, ruimte voor circulaire economie en een economisch accent op landbouw, water en voedsel. Het nieuwe regeerakkoord dat dinsdag is gepresenteerd biedt allerlei kansen voor Fryslân. Dit concluderen Gedeputeerde Staten in een eerste reactie.Op veel terreinen ziet GS positieve effecten: Het spoor Zwolle-Leeuwarden gaat open voor regionale vervoerders. Hierdoor krijgt de regio meer zeggenschap over de dienstregeling, tarieven en voorzieningen in de trein. Het extra infrageld biedt kansen voor de sluis bij de Afsluitdijk, het aquaduct onder de Skarster Rien (weg Joure-Lemmer) en het spooraquaduct onder het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden. Eveneens zijn onveilige wegen aan te pakken in de provincie. Fryslân dingt mee naar het extra geld voor fietspaden. Watertechnologie maakt met landbouw en voedsel onderdeel uitmaken van het topsectorenbeleid. Dit stimuleert de ontwikkelingen rond Wetsus, de Watercampus en de Dairy Campus. De provincie maakt graag van het aanbod gebruik om afspraken te maken over het...

Lees verder » [post-views]