Nieuw veiliger antennebeleid in Súdwest-Fryslân

IJLST – Het Antennebeleid uit 2012 in de gemeenteraad Súdwest-Fryslân wordt vernieuwd. De gemeenteraad heeft een motie van het FNP met als doel ‘It Antennebelied by de tiid te bringen’ omarmd. Aanleiding voor de door Jelle Gerbrandy ingediende motie is de ongerustheid voor de volksgezondheid door straling. In Heeg en Blauwhuis hebben locale werkgroepen met succes geprotesteerd tegen de locatie voor antennes. In Heeg is de mast uit de woonwijk rondom Talmastate verplaatst naar het industrieterrein. In Blauwhuis heeft KPN de aanvraag voor een mast die niet ver van de school zou komen eerst ingetrokken. Naast zorgen over de volksgezonheid speelt ook het verstoorde aanzicht door de hoge zendmasten bij woonkernen een belangrijke rol. Het huidige gemeentelijk beleid geeft prioriteit aan zogenaamde sharing door providers, meerdere aanbieders op 1 mast, maar in de praktijk gebeurt dat zelden. Gerbrandy: ,,Mei de moasje wurde boargemaster en wethâlders ek oproppen de rezjy te...

Lees verder » [post-views]