Fryske bern leare omgean mei mediagebrûk

Bern oerskatte harsels noch wolris as it oer harren mediagebrûk giet. Dat docht bliken út sifers fan de Monitor Jeugd en Media 2017 fan Kennisnet. Jongerein tusken de 10 en 18 jier wit faak wol ynformaasje te finen op it ynternet, mar kin net... Lês mear oer: Fryske bern leare omgean mei mediagebrûk.

Lees verder » [post-views]