Gemeenten zetten ook na herindeling in op Fries taalbeleid

LEEUWARDEN Zeven Friese gemeenten ondertekenden gisteren de bestuurlijke overeenkomst Fries taalbeleid. Het gaat om de gemeenten Súdwest-Fryslân, het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Menameradiel. Ook de provincie Fryslân en het Rijk zijn akkoord met deze bestuurlijke overeenkomst. Per 1 januari 2018 wordt de nieuwe gemeente Waadhoeke gevormd. De bestaande gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân worden uitgebreid. Gestreefd wordt het bestaande gebruiksniveau van de Friese taal er als gevolg van de gemeentelijke fusie niet op achteruit te laten gaan. Als een inwoner van de gemeente Littenseradiel in het Fries kan trouwen, dan moet dit in de nieuwe gemeente Leeuwarden ook mogelijk blijven. Met het ondertekenen van de overeenkomst streven de overheden naar een taalbeleid dat in lijn is met de internationale verdragen. Hierbij gaat het om het Europees Handvest voor regionale talen en minderheidstalen en de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur. De provincie Fryslân wil de gemeenten financieel ondersteunen bij de...

Lees verder » [post-views]