Afscheid Pietsje Dijkstra als koster in Meckama State

In Meckama State in Kollum  wordt voor bewoners en belangstellenden iedere vrijdagmiddag een weeksluiting gehouden. Bewoners beleven het als hun wekelijkse kerkdienst.Talrijke vrijwilligers brengen en halen hen zo nodig. Organisten en voorgangers helpen vrijwillig mee de diensten te verzorgen. De koster zorgt dat de stoelen klaar staan, de paaskaars brandt en alles in gereedheid is.De afgelopen 20 jaar heeft mevr Pietsje Dijkstra dit werk met grote trouw gedaan. In meer dan 1000 diensten zag ze de mensen komen en gaan.Namens de Protestantse gemeente van Kollum werd ze hiervoor bedankt door ouderling mevr Dukke Gietema. Ze bedankte mevr Dijkstra voor de liefde en toewijding waarmee ze haar werk al die jaren heeft gedaan. De komende jaren hoopt mevr Geeske Sijtsma het kosterswerk in Meckama State op zich te nemen.Afscheid Pietsje Dijkstra als koster in Meckama State

Lees verder » [post-views]