Na 430 jaar terug in de Martinikerk

Anna & Us Heit: Het familiegeheim Franeker De dochter van Willem van Oranje, Anna, is de hoofdfiguur in ‘Anna & Us Heit’. Zij huwde op 25 november 1587 in de Martinikerk in Franeker haar neef, Willem Lodewijk. Op zaterdag 25 november start de theatertour van de muzikale voorstelling ‘Anna & Us Heit’. Binnen de familie gaf het huwelijk veel ophef, vanwege de ‘bloedzonde”. Willem Lodewijk werd na de moord Willem van Oranje in 1584 stadhouder van Friesland. Hij richtte vlak daarna de Universiteit van Franeker op. Hij besloot in Leeuwarden te gaan wonen en huwde zijn nicht Anna, ver weg van de familie. Anna overleed na slechts zeven maanden huwelijk. Us Heit, zoals de Friezen Willem Lodewijk liefkozend noemen, hertrouwde nooit. Hij liet een praalgraf voor Anna maken in de Grote Kerk van Leeuwarden. Dit werd de laatste rustplaats van de Friesche Nassaus. Het verhaal Anna & Us Heit spoken...

Lees verder » [post-views]