Terug in de Martinikerk

FRANEKER Op zaterdag 25 november start de theatertour van de muzikale voorstelling ‘Anna & Us Heit’. Willem Lodewijk werd na de moord Willem van Oranje in 1584 stadhouder van Friesland. Hij richtte vlak daarna de Universiteit van Franeker op. Hij besloot in Leeuwarden te gaan wonen en huwde zijn nicht Anna, ver weg van de familie. Binnen de familie gaf het huwelijk immers veel ophef, vanwege de ‘bloedzonde’. Anna overleed na slechts zeven maanden huwelijk. Us Heit, zoals de Friezen Willem Lodewijk liefkozend noemen, hertrouw de nooit. Hij liet een praalgraf voor Anna maken in de Grote Kerk van Leeuwarden. Dit werd de laatste rustplaats van de Friesche Nassaus. ‘Anna & Us Heit’ is een romantische en muzikale tragi-komedie op de plek waar 430 jaar geleden dit huwelijk begon. Jan-Dirk van Ravesteijn en Ella de Jong kruipen in de huid van het echtpaar. Ze spoken rond en hebben niet door...

Lees verder » [post-views]