Positieve beoordeling jeugdhulp gemeente Heerenveen

HEERENVEEN: Ouders van kinderen die in 2017 te maken hadden met jeugdhulp via het gemeentelijke team Jeugd en Gezin, zijn goed te spreken over de inzet van de gemeente op dit punt. Wel zijn er verbeteringen mogelijk in de bekendheid en de bereikbaarheid van de gemeentelijke jeugdhulpverleners. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het jaarlijkse ‘cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp’ dat eind vorig jaar is uitgevoerd onder inwoners die door jeugdhulpverleners geholpen zijn. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft een vijftigtal ouders telefonisch geïnterviewd over hun ervaringen met het team Jeugd en Gezin. Die zijn over het geheel genomen positief. Ze zijn onder andere tevreden over het contact met de gezinswerker, omdat die hen goed op de hoogte houdt van de stand van zaken en er regelmatig contact is. Ook de uitkomst van het eerste gesprek wordt positief ervaren. Ze geven aan dat ze de hulp en ondersteuning kregen waarop ze gehoopt hadden. De specialistische hulp...

Lees verder » [post-views]