2018 Euro bonus voor mienskipsprojecten

Vijf initiatieven uit de mienskip hebben een bonus van € 2.018,- gekregen. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de cheques woensdagavond uit tijdens het wekelijkse avondprogramma ‘Iepen UP Live’ van Leeuwarden-Fryslân 2018 - LF2018.De vijf winnaars zijn gekozen uit maar liefst 91 projecten ‘fan ûnderen op’. Deze projecten ontvingen eind 2017 subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Met het IMF helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.BonusDe vijf winnende projecten sluiten goed aan bij de doelen van LF2018. Om die reden ontvingen ze de bonus van € 2018,-.De winnaars zijn:• Kloostertuin als Proeftuin – Oosterbierum• De Zilte Pluktuin – Terschelling• De Griene Weach – Bakkeveen• Rockopera Tommy – Joure• Geschikt maken lokaal oude school t.b.v. jeugdtoneel – NoardburgumFryslân brûstDe gedeputeerde heeft bewondering voor alle initiatiefnemers: “Fryslân brûst fan de inisjativen. Mei in soad passy sette hja har yn om de leefberens fan eigen wyk, doarp of stêd te fersterkjen. Fan projekten op it...

Lees verder » [post-views]