Landschapsbeheer Flevoland zoekt weidevogelvrijwilligers

BANT De vogelstand op het platteland neemt zienderogen af. Minder bloemen in of langs de rand van de wei (én in de berm) zorgt ervoor dat het aantal insecten sterk terugloopt. Dus is er steeds minder voedsel te vinden voor veel vogels in het buitengebied. De grootschalige en intensieve landbouw, ruim vertegenwoordigd in Flevoland, maakt het leven van vogels door hun manier van bedrijfsvoering moeilijk. Desondanks zijn er veel boeren die de vogels een warm hart toe dragen. “Met name weidevogels spreken nog altijd tot de verbeelding, boeren en loonwerkers gaan daar in de broedfase toch nog erg zuinig mee om” vertelt Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland. “Een nestje wordt ‘koste wat kost’ gespaard blijven tijdens de werkzaamheden. Daar hoef je boeren niet echt voor te motiveren, dat vinden de meesten heel normaal. En gelukkig maar. Alleen is het vinden van deze weidevogelnesten niet iets waar boeren heel goed in...

Lees verder » [post-views]