Thús Wonen in zee met Stichting Present

Woningcorporatie Thús Wonen en Stichting Present Noordoost Friesland hebben op 18 januari een samenwerkingsovereenkomst getekend. Stichting Present wil een brug slaan tussen (groepen) mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als verhuurder van sociale huurwoningen draagt Thús Wonen de stichting een warm hart toe. Waar de beide organisaties nu voor getekend hebben is dat vrijwilligers van Stichting Present Noordoost Friesland bij projecten in of om woningen van Thús Wonen ondersteuning krijgen van de woningcorporatie. Stichting Present gaat dan aan de slag bij huurders die dit zelf niet meer kunnen vanwege gezondheidsredenen of omdat ze niet over de financiële middelen beschikken én geen netwerk van familie of kennissen hebben die hen kunnen helpen. Per project wordt, in afstemming met de huurder, van tevoren overlegd over wat er gedaan wordt en of er ook inzet van Thús Wonen nodig is in de vorm van begeleiding door...

Lees verder » [post-views]