Beheerautoriteit Wadden moet er snel komen

De ministers Schouten (LNV) en Van Nieuwenhuizen (IenW) willen vaart maken met het realiseren van een beheerautoriteit Wadden. De komende maanden wordt er een verkenning uitgevoerd voor de invulling van deze autoriteit. In de commissievergadering van de Tweede Kamer hierover gaven vrijwel alle partijen aan hoe belangrijk het is dat zo’n autoriteit er komt. Op vragen van Tjeerd de Groot (D66) en Carla Dik-Faber (CU) zei Van Nieuwenhuizen toe dat een randvoorwaarde in ieder geval is dat er een scheiding komt tussen beleid en beheer.De Waddenvereniging pleit al langer voor één beheerder voor het wad. Door de vele beheerders die er nu zijn, is niet duidelijk wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is voor wat. Vorig jaar concludeerde Royal HaskoningDHV in een evaluatie nog dat beleidsdoelen als verbetering van de natuur en bescherming van het open landschap niet gehaald worden. We hopen dat er met de beheerautoriteit orde komt in het...

Lees verder » [post-views]