Diamanten huwelijk Derk en Hilda van der Boor

WESTEREEN – Op de afdeling Zwaagwesteinde van de Regenkleding Industrie Amsterdam (RIA) troffen ze elkaar voor de eerste keer. “Ik bin der noch altyd grutsk op dat se my kennen leard hat”, vertelt Derk van der Boor (89) in een terugblik op het 60-jarig huwelijk met Hilda van der Boor-Elzinga (82). Niettegenstaande zijn geboorte te Muntendam praat Derk (“Sis mar Durk, want dat sizze se hjirre dochs meastal”) van der Boor op een lenige manier Fries met af en een toe een kwinkslag in onvervalst Gronings. “It Grunnings lûkt altyd noch in bytsje”, zo ervaart zijn echtgenote. “Yn it begjin fan ús houlik moatst ik wolris even neitinke oft ik ja of nee sizze soe as hy yn yn syn taal mei in fraach oansetten kaam, mar alles went”. Gaandeweg is het Fries als spreektaal ingeburgerd. Hilda is geboren te Den Helder als dochter van Wieger Elzinga en Alie Elzinga-Veenstra, terwijl...

Lees verder » [post-views]