Dorpenblad Hichtepunten bestaat al veertig jaar

HANTUM – In de maand april van het jaar 1978 kwam de eerste editie uit van het Dorpenblad Hichtepunten. Met het accent op de letter H want het blad wordt verspreid in de vier H’s zoals de server en de website duidelijk aangeven: 4h-side.nl en www.4h-side.nl/cms/. Hantum, Hantumhuizen, Hantumeruitburen en Hiaure zijn de dorpen die schuil gaan achter de vier H’s. Hantum ,,Dat de doarpskrant Hichtepunten no fjirtich jier bestiet is eins it grutste hichtepunt fan dy fjirtich jier en dat it al dy fjirtich jier fergees hús-oan-hús besoarge wurdt’’, zo zegt de in 1952 geboren Willem Tilma met een glimlach. En hij kan het als man van het eerste uur weten. In een tijd van een dominant internet en een voortschrijdende digitalisering mag het gerust een klein wonder heten dat er nog een papieren dorpskrant verschijnt, en dat acht keer per jaar. Het was een bestuursfunctie die de beide...

Lees verder » [post-views]