Extra financiering Monitoringonderzoek Waddenzee 2018

LEEUWARDEN MOCO, het monitoringconsortium dat het meerjarig onderzoek naar vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee uitvoert, kan in 2018 voortvarend aan de slag. De onderzoekers krijgen namelijk een extra subsidie van bijna een ton. Het landelijke expertisecentrum CELTH (Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality) heeft besloten dit jaar de bijdrage aan te vullen met een bedrag van € 91.925,- Dit bedrag komt naast de vaste bijdrage die het Actieplan Vaarrecreatie heeft belegd als onderdeel van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee (SWA). In de SWA werken alle beheerders gezamenlijk aan de verbetering van het beheer van Werelderfgoed Waddenzee. CELTH is erop gericht om kennis over leisure, toerisme en hospitality te ontwikkelen en te verspreiden. Het is een initiatief van de hogescholen NHTV te Breda, Stenden/NHL te Leeuwarden en Hogeschool Zeeland te Vlissingen. Inhoudelijke ondersteuning wordt geleverd door de universiteiten van Wageningen, Tilburg en Groningen. De rijksoverheid ondersteunt dit initiatief financieel. Blauwdruk...

Lees verder » [post-views]