Sjoerd Keizer vertrokken, Rik Schaafstal geïnstalleerd

De gemeenteraad van Kollumerland c.a. heeft op donderdag 25 januari afscheid genomen van het PvdA-raadslid Sjoerd Keizer. Alle fracties hadden lovende woorden voor de vertrekkende Keizer.Vooral zijn rol als volksvertegenwoordiger werd door iedereen geroemd. Hij komt op voor de zwakkeren in de samenleving en kent iedereen. Burgemeester Bilker memoreerde dat zelfs zijn Haagse contacten hem er op wezen dat ze gebeld waren door raadslid Keizer. Ook zijn verbindende rol in de coalitie werd door de fracties VVD en FNP benadrukt. FNP fractievoorzitter Wieger Rekker zal het zogenaamde Veenkloosteroverleg missen. Rekker en Keizer troffen elkaar vaak op de tuin in Veenklooster en hadden daar volgens Rekker mooie en goede gesprekken.Opvolger voor de resterende periode is oud-wethouder Rik Schaafstal. Hij zal samen met fractievoorzitter Kevin Merkus de Partij van de Arbeid tot 1 januari 2019 vertegenwoordigen in de raad.Sjoerd Keizer vertrokken, Rik Schaafstal geïnstalleerd

Lees verder » [post-views]