Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen in Friesland

LEEUWARDEN – De WW in Friesland nam in februari verder af. In de zorg is het aantal WW-uitkeringen de afgelopen jaren sterk gedaald. Terwijl het aantal vacatures toeneemt, groeit het tekort aan zorgpersoneel. Voor mensen met hart voor de zorg en een dienstverlenende instelling zijn er steeds meer kansen op werk en scholing. Lichte daling WW-uitkeringen Eind februari telde Friesland 14.140 WW-uitkeringen. Dat is 4,3% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in februari af met 168 uitkeringen (-1,2%). Na een tijdelijke toename in december en januari – als gevolg van een afname van seizoenswerk – zet in februari de dalende trend in de WW-ontwikkeling verder door die twee jaar geleden werd ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 24,7% (4.631) minder WW-uitkeringen.  Toenemend tekort aan verzorgenden en verpleegkundigen Na een aantal jaren van krimp, is er weer banengroei in de zorg. Met het...

Lees verder »