Lezing over ontfriezing van Leeuwarden

LEEUWARDEN – Oebele Vries houdt zondag 18 maart een lezing over de ontfriezing van Leeuwarden. De middag begint om 14.00 uur. Aan het eind van de zestiende eeuw was de Friese taal in onbruik geraakt. Op het platteland werd nog Fries gesproken, maar voor zakelijk en literair gebruik was de taal op sterven na dood. De afname van het Fries viel samen met het einde van de periode die de ‘Friese vrijheid’ wprdt genoemd. Het Friestalige landrecht werd afgeschaft en onder het nieuwe centrale bestuur nam het aantal beroepsschrijvers dat in het Fries schreef sterk af. Over deze periode in de Friese geschiedenis vertelt Oebele Vries.

Lees verder »