Rectificatie minimagids en voedselbank

In de minimagids is in de tabel met inkomensgrenzen voor de voedselbank op pagina 44 een fout geslopen.

Lees verder »