Dwangsom voor varkensboer Hemelum

Varkenshouder Lorist uit Hemelum moet binnen zes maanden maatregelen treffen om zijn veestapel deugdelijk te huisvesten. Súdwest-Fryslân heeft een dwangsom opgelegd.

Lees verder »