Een nieuwe bundel, Histo Goes Latin!

We kregen zojuist een bericht van Histotolk Frank Spijkers, de vertolker van verleden, heden en toekomst, alsmede een van de twee onvolprezen presentatoren van onze eigen diamant in de berg tuingrind, het poëtische, muzikale en satirische RTV NOF programma de SmachtWacht.Zoals de vaste luisteraars (de smachters) van De SmachtWacht weten, is mijnheer de Histotolk al een aantal weken op poëtische studiereis door Zuid Amerika ten einde daar tot nieuwe poëzie te komen welke natuurlijk in de SmachtWacht zal worden voorgedragen, maar welke ook in een bundel zal verschijnen. Contact met de Histotolk is daar lastig en van regelmatig contact “in person” is maar mondjesmaat sprake. Gelukkig is er de regelmatige stroom rekeningen van hotels, logementen en bordelen die ons het geruststellende gevoel geven dat de Histotolk in elk geval nog in leven is.En dan is er nu het volgend teken van leven. Dat willen wij de Smachters niet onthouden.“Hola a...

Lees verder »