Anders besturen in Heerenveen

HEERENVEEN – De Heerenveense gemeenteraad wil meer ruimte geven aan initiatieven en betrokkenheid van de samenleving. De raad wil over een aantal onderwerpen in gesprek met de samenleving om op te halen wat er leeft en speelt. En welke rol de samenleving voor zichzelf hierbij ziet weggelegd. Het moeten onderwerpen zijn die dicht bij de samenleving staan of die grote maatschappelijke invloed (gaan) hebben. En de samenleving in brede zin uitdagen om haar betrokkenheid en expertise in te zetten. Deze onderwerpen staan in een thematisch raadsakkoord, wat maandag 4 juni in de vergadering van de gemeenteraad wordt behandeld. Thematisch raadsakkoord In het raadsakkoord staan drie thema’s om mee te beginnen: verduurzaming van Heerenveen, versterken van de lokale democratie, en de ontwikkeling van het centrum, de wijken en dorpen. Daarnaast is er nog een vierde, niet-vastgelegd thema. Dit onderwerp kan jaarlijks verschillen. Op deze manier voorkom je dat het een dichtgetimmerd...

Lees verder »