Jaarrekening 2017 solide basis voor toekomst

HEERENVEEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad de jaarrekening van 2017 aangeboden. Uit de cijfers blijkt een financieel gezond jaar. Eind 2017 presenteerde het college van B&W de gemeenteraad ook al een sluitende begroting voor 2018. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de toekomst van de gemeente als het gaat om onder andere ondersteuning van inwoners, verbinding en economische groei. De uitkomsten van de rekening bevestigen de solide basis voor de toekomst. Wethouder financiën Jelle Zoetendal: “We trekken de lijn van een duurzame financiële toekomst door’, want ook in de jaarrekening zien we stabiliteit in de reserve Weerstandsvermogen en de Algemene reserve. Dat betekent dat we risico’s kunnen blijven opvangen. We hebben vooral ingezet op zorg en ondersteuning daar waar dat nodig was en economische groei. Om dat te kunnen doen zijn we terughoudend geweest met het aangaan van structurele financiële verplichtingen. We zijn blij...

Lees verder »