PvdA, VVD en CDA sluiten hoofdlijnenakkoord: Duurzaam doorontwikkelen

HEERENVEEN: De Heerenveense fracties van PvdA, VVD en CDA hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten voor de periode 2018-2022: ‘Duurzaam doorontwikkelen in Heerenveen’. Het college van B & W zal bestaan uit burgemeester Tjeerd van der Zwan en drie wethouders. Van iedere partij één. Samen aan de slag In Heerenveen gaan college, gemeenteraad, inwoners en ondernemers ‘samen aan de slag’. Er wordt steeds meer verbinding gezocht en samenwerking is de basis voor de toekomst. Er is ruimte voor inbreng van de gemeenteraad. In de gemaakte keuzes uit het hoofdlijnenakkoord wordt een link gelegd met het thematisch raadsakkoord. Daar waar een koppeling ligt met de speerpunten uit het raadsakkoord, ligt het initiatief ook daadwerkelijk bij de gemeenteraad. Global Goals Verenigde Naties De coalitie zal zich de aankomende jaren inzetten voor een aantal belangrijke thema’s. Voor het bepalen van deze thema’s zijn de ‘Global Goals’ van de Verenigde Naties als handvatten gebruikt. De duurzame...

Lees verder »