Opening expositie in de Thomaskerk te Waaxsens

De expositie werd geopend door oud minister Annemarie Jorritsma. De opzet van de expositie is zo gekozen, dat de bezoeker plaatsneemt in het hoofd van de kerkganger en in de kerkbank. De kerkganger wil verlossing en vrede van het Goddelijke ervaren, wat met het retabel verbeeld wordt in het koor.Het evangelie in abstracte vorm. Maar de gedachte dwaalt af naar alles wat er in de wereld is, het goud, het land, de schoonheid. De vermaning bevindt zich op en voor het kansel. De belofte van de Hemel daar tegenover. De hemel is dichtbij, er is altijd de belofte van een mooie toekomst. Op de avondmaalstafel staat als eerste een Vanitas voorstelling, wat betekend ijdelheid en leegheid.Men kan alles proberen te doorgronden, verstand verdrinken in wijn, romantisch smachten bij kaarslicht, maar het is eindig. Vervolgens is er het beroemde hoofdstuk te lezen uit 1 Korintiërs 13, de liefde, wanneer je deze...

Lees verder »