Gemeente Dantumadiel maakt schoon schip en verrekent kosten jeugdzorg

De gemeente Dantumadiel sluit 2017 af met een positief resultaat van € 702.000. Na het verwerken van budgetten uit 2017 in verband met nog niet gedane- of uitgestelde investeringen, zal het uiteindelijke resultaat negatief zijn € 832.000 bedragen. Dit blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W aan de raad presenteert.Het negatieve saldo heeft vooral te maken met de afrekening kosten jeugdzorg over de jaren 2015, 2016 en 2017. Deze afrekening gaat over een bedrag van 1,9 miljoen euro. Ook het nemen van een verliesvoorziening van € 759.000 op de bouwgrondexploitatie had een negatieve invloed op het resultaat.Wethouder van Financiën Rommy Kempenaar hoopt dat door de eenmalige afrekening voor jeugdhulpkosten over de afgelopen 3 jaar er nu schoon schip is wat betreft de afrekeningen in het sociaal domein: “Het jaar 2016 sloten we af met een bijzonder groot positief resultaat. Door de achterstanden in afrekening van de aanbieders van...

Lees verder »