Kursus earste help by psychyske problemen; lústerje sûnder oardiel

Wat te dwaan ast ien tsjinkomst op strjitte dy't betize is? Of ast fernimst dat dyn buorfrou de gerdinen hieltyd faker ticht hat? De kursus MFHA jout it antwurd. Lês mear oer: Kursus earste help by psychyske problemen; lústerje sûnder oardiel.

Lees verder »