Nieuw college Heerenveen kan aan de slag

HEERENVEEN – Maandagavond 4 juni had de gemeenteraad een volle agenda. Naast hun thematisch raadsakkoord, stonden ook het hoofdlijnenakkoord, de benoeming van de wethouders, de installatie van de nieuwe raadsleden en het afscheid van de twee vertrekkende wethouders op de agenda. Thematisch raadsakkoord De Heerenveense gemeenteraad wil meer ruimte geven aan initiatieven en betrokkenheid van de samenleving. De raad wil over een aantal onderwerpen in gesprek met de samenleving om op te halen wat er leeft en speelt. En welke rol de samenleving voor zichzelf hierbij ziet weggelegd. Tijdens de raadsvergadering op 4 juni heeft de hele gemeenteraad zich achter het raadsakkoord geschaard en afgesproken om met de volgende onderwerpen aan de slag te gaan: verduurzaming van Heerenveen, versterken van de lokale democratie, en de ontwikkeling van het centrum, de wijken en dorpen. Daarnaast volgt er later nog een vierde thema. Dit onderwerp kan jaarlijks verschillen. Hoofdlijnenakkoord Collegepartijen PvdA, VVD...

Lees verder »