Henderika (Rita) Brouwer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Op dinsdag 12 juni om 14:00 uur ontving Rita Brouwer (64) uit Damwâld een Koninklijke Onderscheiding. Uit handen van burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel ontving zij  de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau.Mevrouw Brouwer kreeg de onderscheiding vanwege haar grote  inzet, al meer dan dertig jaar voor activiteitencentrum‘De iepen doar’. Stichting ‘De iepen doar’is de opvolger van Stichting Welzijn die oorspronkelijk het vrijwilligerswerk in Dagcentrum Nij Tjaarda in Damwâldcoördineerde. Na het loskoppelen van Welzijn Dantumadiel van Dongeradeel in 2012, is de draad opgepakt door een groep vrijwilligers onder de bezielende leiding van Rita Brouwer.‘De iepen Doar’ er is voor de 55-plussers, in het bijzonder voor eenzame mensen. In dagcentrum  Nij Tjaarda vinden zij gezelligheid en een luisterend oor. Er worden activiteiten georganiseerd zoals: sjoelen, optredens van koren of artiesten, wordt er gezamenlijk gegeten, worden bingoavonden of andere gezellige activiteiten georganiseerd. Voor al deze activiteiten verzorgt mevrouw Brouwer de...

Lees verder »