VLOG: Fan Ljouwert nei Greifswald; sân kear oerstappe

Kinne je mei de trein nei de oare kant fan Dútslân reizgje? Jawis, dat kin, mar it duorret lang en je moatte wol hiel faak oerstappe. Lês mear oer: VLOG: Fan Ljouwert nei Greifswald; sân kear oerstappe.

Lees verder »