Opinie: Maak de dorpen weer aantrekkelijk

In de LC van 8 juni stond een groot artikel met als kop 'Dorpen raken veel van hun huurwoningen kwijt' en 'Jongeren willen weg uit eigen dorp'. Wij als Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum zien dat toch anders. Afgelopen jaren is Dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum bezig geweest met een dorpsvisie en daarin wordt geconstateerd dat veel jongeren best wel in het dorp willen blijven wonen, maar dat er geen geschikte of betaalbare woningen zijn.

Lees verder »