Samenwerking VV Zwaagwesteinde met voetbaltechniekschool

In de afgelopen maanden is er binnen VV Zwaagwesteinde veel energie gestoken om plannen uit te werken hoe het spelplezier- en niveau van de jeugdafdeling een stap omhoog kan worden gebracht. Daarbij is o.a. geïnventariseerd welke knelpunten er werden ervaren door zowel het vrijwillige kader alsook bij (enkele) spelers en ouders. Tijdens een brainstormavond in de winterstop is hierover gesproken met alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de jeugd.Eén van de punten die meerdere keren naar voren kwam was de begeleiding en ontwikkeling van trainers. Hoewel hier op meerdere manieren al de nodige aandacht voor is geweest in de afgelopen seizoenen, heeft dit alles niet geleid tot het gewenste resultaat. Dit leidde tot de conclusie om het voor komend seizoen anders aan te pakken, waarbij er gesprekken zijn geweest met voetbaltechniekschool “het Verschil”. Deze gesprekken hebben er uiteindelijk toe geleid dat het hoofdbestuur en de jeugdcommissie van VV Zwaagwesteinde per...

Lees verder »