Kaatsen heren 1e klas in Anjum

Op zondag 17 juni werd er een KNKB heren 1e klas georganiseerd door KV Klaas Thomas te Anjum. De sponsor van deze partij was de DEM.Maar liefst 21 parturen stonden op het Anjumer kolkenfjild te kaatsen. Een prachtige opkomst. De velden lagen er mooi bij, het weer was ideaal, perfecte omstandigheden voor een mooie kaatsdag.Er waren een aantal spannende partijen bij gedurende de dag. Toch kon er maar 1 de winnaar zijn. In de finalen wonnen zij met 5-2, 6-2.De 1e prijs was voor:Durk Ennema SEXBIERUMJacob Klaas Haitsma WOMMELSPatrick Scheepstra FRANEKER2e prijs:Elgar Boersma STIENSHyltje Bosma MAKKUM FRHendrik Bouwhuis SNEEK3e prijs:Remmelt Bouma WEIDUMJelte Visser SEXBIERUMWillem Heeringa TZUMMARUMNamens de kaatsvereniging willen wij alle vrijwilligers bedanken! Zonder jullie had deze dag niet zo goed kunnen verlopen. Ook onze dank richting de sponsor van deze partij, de DEM. Al met al was het een geslaagde dag.Kaatsen heren 1e klas in Anjum

Lees verder »