RTV NOF Magazine nu ook online te lezen

Het RTV NOF-magazine dat vorige week bij 30.000 adressen in Noordoost Friesland in de brievenbus ligt is nu ook digitaal te bekijken. In dit magazine komt onder andere het iepenloftspul Rêdbâd in de theatertuin in Broeksterwâld aan bod. Maar in het blad staan ook diverse artikelen met ondernemers uit Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a. Daarnaast staan er interviews in met oud-vrijwilligers en een gesprek met burgemeester Marga Waanders over het afscheid van Dongeradeel, een artikel met band The Homesick en gaan we op pad met boswachter Jakob Hanenburg. Met de woordzoeker zijn deze keer extra veel prijzen te winnen.Geen blad ontvangen? Maar u bent wel benieuwd naar het magazine? Bekijk het dan hier.Heeft u op- of aanmerkingen laat het de makers weten via: magazine@rtvnof.nlRTV NOF Magazine nu ook online te lezen

Lees verder »