Simmerbrass yn Ternaard grut sukses!

Op it parkearterrein fan ATW oan de Holwerderdyk yn Ternaard waard sneontejûn foar de earste kear Simmerbrass! organisearre troch brassband Euphonia út Ternaard. De brassband siet yn in echte muzykkoepel. In grut tal Ternaarders kaam op dit konsert ôf.Noch yn de gleone sinne iepene Euphonia ûnder lieding fan dirigint Paulus de Jong it konsert mei Cornfield Rock. Yn dit wurk spilen de learlingen fan Euphonia ek mei. Dêrnei stie Albion Treasures op it program, in wurk mei bekende hymnes lykas as Highland Cathedral, Amazing Grace, Danny Boy en Swing Low, Sweet Chariot.Euphonia hie Yme Dijkstra, Yvonne Veenstra en Chris Veenstra frege om mei te wurkjen oan dit konsert. Marco Veenstra begeliede dit op drums. Sy songen it nûmer I’ll stand by you fan The Pretenders en it nûmer Try fan Pink.Nei it spyljen fan Mancini troch Euphonia, wie it tiid foar in optreden fan de bern, dy ’t meidien ha...

Lees verder »