PvdA: ‘Noodzakelijke informatie voor huisartsen ontbreekt’

De PvdA vraagt opheldering over het digitale platform ‘11Huisartsen’, dat door startende en stoppende huisartsen bij elkaar te brengen een oplossing moet bieden voor de groeiende wachtlijsten. Statenleden Remco van Maurik en Riek van der Vlugt constateren een „verontrustend probleem” bij het initiatief dat al sinds april dit jaar in de lucht is. “Het ontbreekt aan noodzakelijke informatie over het vinden van een huis, werk voor de partners van huisartsen en hulp bij financiering.”‘Hierover binnenkort meer’Waarom deze informatie ontbreekt, daar wil de PvdA zo snel mogelijk antwoord op hebben van gedeputeerde Michiel Schier (SP). “Wij vinden het bijzonder vreemd dat een campagne gelanceerd wordt zonder dat de informatie compleet is.” Op de website 11Huisartsen.frl staat bij de onderwerpen ‘huisvesting’, ‘baan voor je partner’ en ‘financiering’ al drie maanden de tekst: “Hierover binnenkort meer!”. Van Maurik en Van der Vlugt vragen zich af of deze informatie nog wel komt en wat...

Lees verder »