Geslaagde gezamenlijke jeugdpartij kaatsen

Vrijdag 6 juli werd er in Paesens-Moddergat een gezamenlijke jeugdpartij gehouden met Anjum en Morra-Lioessens. De opkomst was weer net zoals vorig jaar geweldig. Er kon in zeven categorieën gekaatst worden. Mede door het prachtige weer werd het een zeer geslaagde kaatsavond. Kabouters1e prijs: Marwin Boonstra en Jelle Rosier2e prijs: Jente Hoekstra en Sandra Bandstra1e prijs herkansing: Janet v/d Meulen en Merwin Koree2e prijs herkansing: Harke Slagman en Famke de JongWelpen jongens1e prijs: Niek Dijkstra en Renke Jacob Cuperus2e prijs: Marten Jan Koree en Jakob Lieuwe KlimstraWelpen meisjes1e prijs: Jeltsje Castelijn en Renske Elzinga2e prijs: Willianne Wijtsma en Sinne de Vreeze3e prijs: Anna Geke Dijkstra en Anke HaaksmaPupillen jongens1e prijs: Albert Vogel2e prijs: Jelle Rense LeiPupillen meisjes1e prijs: Gea Sipma en Femke Bouma2e prijs: Leann Wijma, Joke de Jong en Gelbrich v/d LeestSchooljongens/ jongens1e prijs: Johan Sipma, Wybren de Jong en Folkert Jelmer Visser2e prijs: Arjen Schregardus en Thijn HaaimaSchoolmeisjes/...

Lees verder »