Damwâld, Cichorei City

Onder een strakblauwe lucht was er verleden zaterdag feest en grote drukte op het 10 jarig jubileum van (openlucht)museum De Sûkerei te Damwâld. Meer dan duizend mensen kwamen af op een scala van activiteiten voor jong en oud, muziek en zang door o.a. Griet Wiersma. Ook voor activiteiten van de ernaast gelegen camping Botniahiem was er op deze open dag veel belangstelling.In het programma van de Sûkerei was er vanaf 11.00 uur een halfuur ingeruimd voor een ceremonieel intermezzo. Daarbij voerden achtereenvolgens de heer Willem Postma, secretaris van het Sûkereibestuur, de heer Jan de Jong van Botniahiem, Douwe Kommerie, voorzitter van Dorpsbelangen en de burgemeester van Dantumadeel, de heer Klaas Agricola het woord. Hiermee wilde men op deze “iepen mienskipsdei” het streven naar meer éénheid als een zelfbewuste en hechte dorpsgemeenschap tot uitdrukking brengen rondom een gemeenschappelijk stukje cultuurhistorie zoals De Sûkerei dat uitstraalt.Bovendien werd het grote belang tot uiting...

Lees verder »