Gemeentebelangen: Is het echt zo’n rommeltje bij de vergunningen in Leeuwarden? En zo ja, waarom?

(tekst: Gemeentebelangen Leeuwarden) Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden. Via de pers en m.n. de website van Groene Ster Duurzaam hebben we kennis genomen van elementen uit de zitting van de...

Lees verder »