Provincie rekt subsidie Blokhuispoort op, maar houdt hand op de knip

De renovatie van De Blokhuispoort krijgt geen extra toelage uit de provinciekas. Een verzoek daartoe is vandaag door Gedeputeerde Staten verworpen. Wel wijzigt het college zijn subsidievoorwaarden, waardoor 1,2 miljoen meerwerk voor de culturele sector subsidiabel wordt.

Lees verder »