Dichter fan Fryslân: Nij Hiddum & de hannel ad infinitum

As earste Dichter fan Fryslân skriuwt Eeltsje Hettinga de kommende twa jier seis oant tsien gedichten jiers. By dizzen it gedicht Nij Hiddum & de hannel ad infinitum oer it by de Kop fan de Ofslútdyk plende wynpark Nij Hiddum-Houw. Oare wike, 18 july, stimme provinsjale steaten oer de komst fan dit mûnepark.

Lees verder »