Over verzet tegen Windpark klinkt 28 keer: ‘Het betoog faalt’

In een ruim dertig pagina’s tellende uitspraak veegt de Raad van State alle bezwaren tegen Windpark Fryslân in het IJsselmeer van tafel. Alle argumenten dat de 89 molens onaanvaardbare gevolgen hebben voor landschap en natuur, vogels, vleermuizen en vissen, scheepvaart en toerisme zijn afgeketst op het toetsingskader van ’s lands hoogste bestuursrechter.

Lees verder »