PEL: Waar blijft het aanvalsplan woonzorg quote?

(tekst: PEL) Leeuwarden, 10 juli 2018 Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat de Raad een motie aannam ingediend door dhr. Rijpma van de ChristenUnie waarin werd gesteld dat er “een aanvalsplan” moest komen om iets te doen aan de hoge woonzorg quote van veel huurders in Leeuwarden. Dit naar aanleiding van het onderzoeksrapport....

Lees verder »