Heech folget de alve stêden en hat no ek in fontein

Alle alve stêden hawwe no in fontein, mar ek yn de doarpen is der wol romte foar, tochten se. It is de bedoeling dat der noch folle mear komme. Lês mear oer: Heech folget de alve stêden en hat no ek in fontein.

Lees verder »