Themabijeenkomst: Meer vogels met koe in wei en zonder injecteur

Er is geen gebrek aan ideeën en aangedragen oplossingen om de weidevogelstand in Fryslân een impuls te geven.

Lees verder »