Beregeningsverbod voor grasland vanwege droogte

Agrariërs en inwoners van Fryslân en het Groningse Westerkwartier mogen vanaf donderdag 26 juli hun grasland niet meer beregenen met water uit sloten, kanalen en meren. Ook mogen ze geen gebruik maken van grondwater. Agrariërs mogen de overige gewassen nog wel tussen 22.00 uur ’s avonds en 08.00 uur ’s ochtends beregenen.Welke gewassen dat zijn staat op www.wetterskipfryslan.nl.‘Deze drastische maatregel is uitzonderlijk, maar noodzakelijk’, aldus Marian Jager, loco-dijkgraaf en lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. ‘We hebben geprobeerd het zo lang mogelijk uit te stellen, maar we moeten nu keuzes maken’. Het verbod geldt ook als er vergunningen zijn afgegeven. Op wetterskipfryslan.nl en overheid.nl staat de bekendmaking beregeningsverbod.Verdelen van waterRijkwaterstaat en de Nederlandse waterschappen hebben afspraken gemaakt over de verdeling van water. Dit staat in de zogenoemde verdringingsreeks. Bij het in werking treden van de verdringingreeks wordt het watergebruik afgestemd op de beschikbare hoeveelheid water. De verdringingreeks treedt...

Lees verder »