Droogte: Regelmatig overleg tussen diverse instanties

HEERENVEEN – De gevolgen van de aanhoudende droogte in Nederland zijn ook in Fryslân goed merkbaar. Omdat de droogte naar verwachting nog wel even blijft aanhouden is er nauw contact tussen alle organisaties in Fryslân die zich bezighouden met de droogte. Er wordt regelmatig met elkaar overlegd over de stand van zaken en/of welke maatregelen nodig zijn. Met elkaar wordt gekeken naar bijvoorbeeld de kwaliteit van het buitenwater en de dijken, de hoeveelheid drinkwater, het natuurbrandrisico en mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende onderwerpen, met daaraan gekoppeld de organisaties die over dat thema gaan. Mocht u vragen hebben over de droogte met betrekking tot een bepaald onderwerp, dan weet u waar u terecht kunt. Drinkwater: Vitens Oppervlaktewater, kaden en dijken: Wetterskip Fryslân Natuurbrandrisico: Brandweer Fryslân Bruggen en Sluizen: Provincie Fryslân Zwemwater: Provincie Fryslân. Voor meldingen over zwemwater en milieu kunt u bellen met het milieu-alarmnummer. Gezondheid: GGD Fryslân Scheepvaart hoofdvaarwegen: Rijkswaterstaat Het...

Lees verder »