Help mee om natuurbranden te voorkomen

Door de aanhoudende droogte en het warme weer is er op dit moment in Fryslân een extra groot risico op natuurbrand. Daarom wordt iedereen gevraagd om extra alert te zijn op het voorkomen van natuurbranden, en een brand direct te melden.Natuurbrand voorkomenBijna alle natuurbranden ontstaan door mensen. Een nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of een stuk glas kan al de oorzaak zijn van een brand die een natuurgebied verwoest.Hou de kans op een natuurbrand zo klein mogelijk:•Rook niet in natuurgebieden•Parkeer je auto niet in hoog, droog gras•Gooi afval –vooral glas-  in afvalbakken•Hou je aan de regels voor het gebruik van barbeques, kampvuren en vuurkorvenToch brand?Ontstaat er toch brand in een natuurgebied? Doe dan het volgende:•Probeer niet zelf de brand te blussen•Vlucht naar een veilige plaats: de openbare weg, een groot verhard terrein of de bebouwde kom•Loop niet voor de brand uit of in de richting van de brand, maar haaks op de...

Lees verder »