Integraal Kindcentrum (IKC) start in Oudeschoot

OUDESCHOOT – Aan het begin van het schooljaar 2018-2019 start in Oudeschoot een nieuwe werkwijze waarbij onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp bij elkaar komen: het Integraal Kindcentrum Skoatterwiis. Dit IKC is een initiatief van Scholennetwerk Ambion Holding, Kinderwoud Kinderopvang en de gemeente. “De gemeente Heerenveen is blij met de realisatie van het IKC. Samen creëren we een plek waar kinderen gehoord en gezien worden. Een omgeving waar gewerkt wordt aan een positief zelfbeeld voor kinderen, die vervolgens met veerkracht en energie naar de toekomst kunnen kijken”, zegt wethouder Jelle Zoetendal. De wethouder vindt dit positief: “Doordat naast de basisschool en peuteropvang ook de gezinswerker, orthopedagoog en buurtsportcoach bij Skoatterwiis zijn betrokken, is er veel mogelijk om de kinderen te begeleiden. Zo bevorderen we goed opgroeien in een plezierige en veilige leefomgeving met belangrijke basisvoorzieningen. Er kan goed en tijdig worden ingegaan op de signalen van ouders, kinderen en professionals.” Meer uren...

Lees verder »