100 jaar geleden: Notaris Ottema overleden

Plotseling heeft, in den afgeloopen nacht, het leven van een zéér bekende persoonlijkheid in onze stad een einde genomen. Notaris Allert Ottema overleed.

Lees verder »